Logo
Over ons

Welkom op de website van De Nieuwe Dreef psychotherapie. Wij zijn zeventien zelfstandige praktijken en bieden deskundige psychodiagnostiek en behandeling van (jong)volwassenen en ouderen.

Met welke verzekeraars een therapeut/ praktijk contracten heeft kunt u vinden bij de informatie over de desbetreffende therapeut.

De praktijken werkzaam onder de vlag van De Nieuwe Dreef staan ingeschreven in het BIG- register van het Ministerie van VWS.

De therapeuten zijn lid van diverse beroepsverenigingen zoals LVVP, NVP, VGCT, de vereniging voor EMDR en Sensorimotor psychotherapie van P. Ogden (lichaamsgerichte traumabehandeling) en werken volgens de laatste richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg.

Contact

Informatie over de gemiddelde wachttijden van de praktijken is te vinden onder het kopje 'Wachttijd en aanmelding'. Indien er een wachttijd genoemd wordt, kunt u hier het inschrijfformulier invullen. Indien geen enkele praktijk meer plek heeft, worden er tijdelijk geen nieuwe aanmeldingen verwerkt.

De praktijken/ therapeuten zijn voor vragen of voor het wijzigen van afspraken op het eigen emailadres of mobiele telefoonnummer bereikbaar. Deze informatie vindt u bij de foto/naam van de therapeut onder het kopje 'contactgegevens'.
Stuur verwijzingen en informatie opvragen alstublieft direct naar de betreffende therapeut. Wij ontvangen deze graag persoonlijk omdat wij allen zelfstandig werken en onze eigen praktijk voeren.

klachten

Met de volgende klachten kunt u bij onze praktijk terecht.

angstklachten
angstklachten
angstklachten
angstklachten
angstklachten
angstklachten
angstklachten
angstklachten
werkwijze

De intakefase
Deze bestaat over het algemeen uit één tot drie gesprekken. Daarin wordt besproken wat de aard en oorzaak van de problemen is. Ook wordt gekeken naar uw persoonlijkheid, uw gezin van herkomst en de ontwikkeling op verschillende levensgebieden. We vragen u daarbij enkele vragenlijsten in te vullen.

Behandelplan
Aan het eind van de intake bespreken we onze bevindingen en de mogelijkheden voor behandeling met u. Het is mogelijk dat de problematiek buiten onze behandelcapaciteit valt. In dat geval zullen wij u adviseren u daar aan te melden waar een beter passende behandeling kan worden geboden. In het behandelplan wordt het doel van de behandeling en de werkwijze vastgesteld. Dit behandelplan wordt regelmatig met u geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Als in de loop van de gesprekken blijkt dat een gesprek met een psychiater gewenst is, bijvoorbeeld voor medicijnen zoals antidepressiva, kunt u een afspraak maken bij een psychiater met wie wij samenwerken. Daarvoor is een aparte verwijzing van de huisarts vereist.

Effectmeting en cliënttevredenheidsmeting
Aan het begin, bij de evaluatie en het eind van de behandeling zullen wij u vragen een of meer vragenlijsten in te vullen om te kunnen meten of de behandeling effectief is geweest. Dit gebeurt d.m.v. een online vragenlijst. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en landelijk verzameld in een zgn. ROM-portal (routine outcome measurement). Voor meer informatie zie www.lvvp.info. Ook zullen wij u vragen enkele malen een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

klachten
angstklachten

Yvonne Spaans

Psychotherapeut voor volwassenen en jongeren en EMDR-therapeut

angstklachten

Barbara Oomens - de Ligt

GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR therapeut

angstklachten

Kees Lammers

Klinisch psycholoog, psychotherapeut en EMDR practitioner

angstklachten

Anouk Turksma

Klinisch psycholoog/ psychotherapeut en relatietherapeut voor (jong) volwassenen en ouderen

angstklachten

Titia Schram

Klinisch psycholoog/psychotherapeut


angstklachten

Janine Klein Lankhorst

GZ-Psycholoog en cognitief gedragstherapeut, EMDR therapeut en schematherapeut

Carien Brals

GZ-Psycholoog en cognitief gedragstherapeutFoto wordt gemaakt

Iefke van Unen

Psychiater voor volwassenen
Foto wordt gemaakt

Sabine van Paridon

Psychotherapeut voor volwassenen en EMDR-therapeut


Foto wordt gemaakt

Mary Bruijnzeel

GZ-Psycholoog, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner


Foto wordt gemaakt

Hedy Henstra

GZ-PsycholoogFoto wordt gemaakt

Isabelle Neerhout

GZ-PsycholoogFoto wordt gemaakt

Floortje van Leeuwen

Psychomotorisch therapeutFoto wordt gemaakt

Yvonne Rosman

Psychotherapeut en GZ-psycholoog


Foto wordt gemaakt

Daniëlle Belfor

GZ-psycholoogFoto wordt gemaakt

Emma Stevens

GZ-psycholoogFoto wordt gemaakt

Caro van de Par

psychiater