Logo
klachten

Met de volgende klachten kunt u bij de therapeuten terecht.

De psychotherapeutische behandeling

In de therapiegesprekken bespreekt u met de therapeut uw klachten en problemen. Deze helpt u dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. De werkwijze is afhankelijk van de therapievorm. Samen met u zoeken we naar een geschikte vorm. De therapie kan relatief kortdurend zijn of langer durend. De focus kan liggen op het ontstaan van de klachten, maar ook op het verwerven van inzicht en de gewenste verandering. Er wordt gekeken naar uw gedachten (overtuigingen), gedragingen en gevoel. Door te bewegen in de richting van de gewenste verandering zullen de klachten afnemen en uw gevoel van welbevinden toenemen.

Binnen een psychotherapeutische behandeling worden soms elementen uit verschillende werkwijzen gecombineerd. Voor een aantal problemen zijn behandelrichtlijnen ontwikkeld die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. De therapeuten stemmen hun behandeling zoveel mogelijk af op deze richtlijnen maar zullen soms ook daarvan afwijken indien nodig. Eventueel wordt verwezen naar een psychiater voor medicatie.

Groepsbehandeling middels AFT
Deze groepsbehandeling wordt gegeven door psychotherapeut Sabine van Paridon en psychiater Kees de Vries. Een intake kan voor jou nuttig zijn als je op een angstige, geremde wijze in het leven staat en moeilijk kan genieten. Het kan zijn dat je je vaak heel onzeker voelt en het idee hebt dat niemand op je zit te wachten. Misschien onderneem je weinig activiteiten en durf je niet voor je eigen mening uit te komen. Het kan ook zijn dat je perfectionistisch bent, alles onder controle wilt houden en niet goed kunt ontspannen. Mogelijk toon je je innerlijke kwellingen niet aan de buitenwereld, wat tot gevoelens van eenzaamheid kan leiden. Het kan zijn dat je al een individueel behandeltraject hebt doorlopen, maar dat hoeft niet. Een groepstherapie is voor de meeste mensen met bovengenoemde klachten een spannend vooruitzicht, maar de ervaring leert dat - als de groep passend voor je is- mogelijkheden om te kunnen delen, verbinden en leren (in je eigen tempo) met je groepsgenoten ruim opwegen tegenover het eventuele ongemak.