Logo
klachten

Kwaliteitseisen

Alle BIG geregistreerde zorgverleners moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Deze worden beschreven in de beroepscode. Elke therapeut dient over een kwaliteitsstatuut te beschikken dat beschrijft hoe de zorgaanbieder de zorg voor cliënten heeft georganiseerd. De therapeuten werkzaam onder de vlag van de Nieuwe Dreef psychotherapie voeren allen hun eigen praktijk en werken dus allen zelfstandig en zijn verantwoordelijk voor hun eigen praktijk. U vindt dit het Kwaliteitsstatuut op de website bij de informatie van de betreffende praktijk / therapeut. Daar vindt u ook de informatie over bij welke beroepsvereniging de betreffende praktijk is aangesloten.

Beroepscode

De therapeuten werken conform de richtlijnen van de beroepsverenigingen en volgen de door deze instanties geformuleerde beroepsethiek. Van overheidswege is vastgesteld aan welke verplichtingen een therapeut moet voldoen en worden de rechten van de cliënt omschreven.

De cliëntrechten kort samengevat

Meer uitgebreide informatie over deze en andere belangrijke aspecten van psychotherapie kunt u o.a. vinden op de website van de LVVP.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw therapeut of de behandeling kunt u die in eerste instantie het beste met uw therapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om het probleem rechtstreeks met uw therapeut op te lossen, kunt u voor de therapeuten die aangesloten zijn bij de LVVP contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Meer informatie daarover vindt u hier.