Logo
klachten

**please scroll down for English**

Janine Klein Lankhorst (GZ-Psycholoog en cognitief gedragstherapeut)

**please scroll down for English**

werkt sinds 2008 in de geestelijke gezondheidszorg. Janine kiest voor een persoonlijke benadering met empathie, openheid en acceptatie. Daarbij creëert ze graag een veilige therapeutische omgeving waarbinnen behandelaar en cliënt samen oordeelvrij de klachten bewerken.

Janine werkt met cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR (een therapievorm gericht op het verwerken van traumatische ervaringen) en acceptance and commitment therapy (ACT). Ook heeft ze zich verdiept in de impact van psychische klachten op de naasten van cliënten.

In verschillende GGZ-instellingen en psychotherapiepraktijken heeft Janine eerder ervaring opgedaan met angst- en stemmingsklachten, problemen met intimiteit, verslaving, persoonlijkheidsproblemen, eetstoornissen, traumatische ervaringen of verlies, problemen binnen relaties, burn-out klachten en zelfbeeldproblematiek.

Vanuit De Nieuwe Dreef biedt ze kortdurende klacht- en persoonsgerichte behandelingen aan in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

"In therapie sluit ik vanuit oprechte betrokkenheid aan bij de cliënt en zijn of haar hulpvraag. Samen onderzoeken we gedragspatronen, gedachten en gevoelens die belemmerend kunnen zijn in hoe iemand met zichzelf of met anderen omgaat. Zo werken we van bewustwording toe naar verandering. Ik vind het ook belangrijk dat de cliënt zicht krijgt op zijn of haar mogelijkheden en veerkracht, zodat het vertrouwen groeit om met het leven zoals het zich aandient om te gaan."

Contactgegevens

Telefoonnummer: +316 29413006

Informatie

Janine Klein Lankhorst, GZ-psycholoog

KVK: 71972102

BIG-registratienummer GZ-psycholoog: 59924112225

Lidmaatschappen: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), Vereniging van Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)


Privacy statement

In English

Janine Klein Lankhorst (Health Care Psychologist and Cognitive Behavioral Therapist)

has worked in the health care sector since 2008. Throughout her work as a therapist she has a personal approach full of empathy, openness and acceptance. She aims to create a safe therapeutic environment in which both therapist and client can assess the issues facing them without judgement.

Janine uses different therapeutic methods such as Cognitive Behavioral Therapy, Schema Therapy, EMDR, (a form of therapy focused on processing traumatic events) and Acceptance & Commitment Therapy (ACT). In the past ten years Janine has gained experience in a variety of mental health care organizations treating different conditions such as anxiety and mood disorders, intimacy issues, addictions, personality disorders, eating disorders, traumatic events or loss, relationship issues, burn outs and self-esteem issues.

Working at De Nieuwe Dreef Janine will offer short term client specific treatments that fall within the scope of Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

"In my therapy sessions I truly engage with my clients and their needs. Together we explore behavioural patterns, thoughts and feelings that may be limiting how they treat themselves or the people in their lives. This means we work from awareness to transformation. I also find it very important that clients become aware of their resilience and their options in life. As a result the client's confidence on how to deal with life as it happens will grow."

Waiting list for treatment

There is no waiting list at the moment. If you want to subscribe, please fill in the form on the website.

Other information

Company name: Janine Klein Lankhorst, GZ-psycholoog (health care psychologist)

KVK number: 71972102

BIG-registration number GZ psychologist: 59924112225

Memberships: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), Vereniging van Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)