Logo
klachten

**please scroll down for English**

Janine Klein Lankhorst (GZ-Psycholoog, EMDR-therapeut, cognitief gedragstherapeut en schematherapeut)

Sinds 2008 werk ik in de geestelijke gezondheidszorg. Ik kies voor een persoonlijke benadering met empathie, openheid en acceptatie en creëer graag een veilige therapeutische omgeving waarbinnen behandelaar en cliënt samen oordeelvrij de klachten bewerken.

In mijn behandelingen werk ik met cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR (een therapievorm gericht op het verwerken van traumatische ervaringen) en acceptance and commitment therapy (ACT). Ook heb ik me verdiept in de impact van psychische klachten op de naasten van cliënten.

In verschillende GGZ-instellingen en psychotherapiepraktijken deed ik ervaring op met angst- en stemmingsklachten, problemen met intimiteit, verslaving, persoonlijkheidsproblemen, eetstoornissen, traumatische ervaringen of verlies, problemen binnen relaties, burn-out klachten en zelfbeeldproblematiek.

Ik bied kortdurende klacht- en persoonsgerichte behandelingen aan in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

In therapie sluit ik vanuit oprechte betrokkenheid aan bij de cliënt en zijn of haar hulpvraag. Samen onderzoeken we gedragspatronen, gedachten en gevoelens die belemmerend kunnen zijn in hoe iemand met zichzelf of met anderen omgaat. Zo werken we van bewustwording toe naar verandering. Ik vind het ook belangrijk dat de cliënt zicht krijgt op zijn of haar mogelijkheden en veerkracht, zodat het vertrouwen groeit om met het leven zoals het zich aandient om te gaan.

Voor geheel 2024 heb ik een contract afgesloten met:

 • Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland
 • Voor meer informatie kunt u terecht op mijn persoonlijke website praktijkkleinlankhorst.nl

  Contactgegevens

  Telefoonnummer: +316 29413006

  Werkdagen: ma

  Informatie

  Praktijknaam: Praktijk Klein Lankhorst

  KVK: 91595622

  BIG-registratienummer GZ-psycholoog: 59924112225

  Lidmaatschappen: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), Vereniging van Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt), Vereniging EMDR Nederland (VEN), Vereniging voor Schematherapie (VSt)


  Privacy statement

  In English

  Janine Klein Lankhorst (Health Care Psychologist, EMDR-therapist, Cognitive Behavioral Therapist and training for schema therapist )

  I have been working in the health care sector since 2008. I have a personal approach full of empathy, openness and acceptance and I aim to create a safe therapeutic environment in which both therapist and client can assess the issues facing them without judgement.

  In my treatments I use different therapeutic methods such as Cognitive Behavioral Therapy, Schema Therapy, EMDR, (a form of therapy focused on processing traumatic events) and Acceptance & Commitment Therapy (ACT). In the past ten years I have gained experience in a variety of mental health care organizations treating different conditions such as anxiety and mood disorders, intimacy issues, addictions, personality disorders, eating disorders, traumatic events or loss, relationship issues, burn outs and self-esteem issues.

  I offer short term client specific treatments that fall within the scope of Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

  In my therapy sessions I truly engage with my clients and their needs. Together we explore behavioural patterns, thoughts and feelings that may be limiting how they treat themselves or the people in their lives. This means we work from awareness to transformation. I also find it very important that clients become aware of their resilience and their options in life. As a result the client's confidence on how to deal with life as it happens will grow.

  For more information please see my personal website praktijkkleinlankhorst.nl

  Waiting list for treatment

  There is no waiting list at the moment. If you want to subscribe, please fill in the form on the website.

  Other information

  Company name: Janine Klein Lankhorst, GZ-psycholoog (health care psychologist)

  KVK number: 71972102

  BIG-registration number GZ psychologist: 59924112225

  Memberships: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), Vereniging van Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt), Vereniging EMDR Nederland (VEN), Vereniging voor Schematherapie (VSt)