Logo
klachten

De psychotherapeutische behandeling

In de therapiegesprekken bespreekt u met de therapeut uw klachten en problemen. Deze helpt u dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. De werkwijze is afhankelijk van de therapievorm. Samen met u wordt gezocht naar een geschikte vorm. De therapie kan relatief kortdurend zijn of langer durend. De focus kan liggen op het ontstaan van de klachten, maar ook op het verwerven van inzicht en de gewenste verandering. Er wordt gekeken naar uw gedachten (overtuigingen), gedragingen en gevoel. Door te bewegen in de richting van de gewenste verandering zullen de klachten afnemen en uw gevoel van welbevinden toenemen.

Binnen een psychotherapeutische behandeling worden soms elementen uit verschillende werkwijzen gecombineerd. Voor een aantal problemen zijn behandelrichtlijnen ontwikkeld die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. De therapeuten stemmen hun behandeling zoveel mogelijk af op deze richtlijnen maar zullen soms ook daarvan afwijken indien nodig. Eventueel wordt verwezen naar een psychiater voor medicatie.