Logo

Caro van de Par (psychiater voor volwassenen)

In mijn behandeling bied ik psychiatrische zorg aan volwassenen en gebruik daarbij elementen van inzichtgevende therapie en AFT (affect fobie therapie).

Na mijn opleiding geneeskunde aan de VU volgde ik de opleiding tot psychiater (volwassenen) bij GGZ in Geest. Tijdens en na mijn opleiding tot psychiater heb ik extra aandacht besteed aan psychodynamische therapie. Daarnaast heb ik mij verdiept in autismespectrumstoornissen (waarbij ik ook inzicht kreeg in de situatie en achtergrond van partners van deze groep). Tevens ben ik vanuit mijn opleiding geschoold en uitgebreid ervaren in het voorschrijven van psychofarmaca.

Vanaf eind 2016 ben ik psychiater en startte op een polikliniek voor stemmingsstoornissen. Later maakte ik de overstap naar de crisisdienst. Mijn rol in de afgelopen jaren binnen een grote GGZ instelling met complexe problematiek heeft geleid tot ruime ervaring in situaties waarbij doortastendheid en prioriteren binnen een afwisselend samenwerkingsverband gewenst is. Echter juist de momenten van stilstaan en reflecteren maakt het vak voor mij aantrekkelijk. Omdat ik mij wil ontwikkelen op het psychodynamisch therapeutische vlak heb ik ook kennis en vaardigheden van AFT (affect fobie therapie) opgedaan.

Het vestigen en onderhouden van een open en veilige therapeutische relatie geeft mij voldoening. Mijn rol binnen therapie is gericht op eigen regie van cliënten en verbetering van zelfwaardering en interpersoonlijke relaties. Mijn benadering is nieuwsgierig en in beginsel zonder oordeel (enkel wanneer dat past of gewenst is).

Conform de Wkkgz beschik ik over een klachten- en geschillenregeling, zie klachtenregelement. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Klachten- en geschillencommissie van de afdeling ZGP van de NVvP. Bij een klacht ga ik daar graag eerst over in gesprek. Als het op basis daarvan niet lukt om er met elkaar uit te komen kunnen patiënten contact opnemen met de klachtenfunctionaris, bereikbaar via klachtenfunctionaris@nvvp.net.

Ik heb een contract met onderstaande zorgverzekeraars:

 • Zilveren Kruis
 • DSW
 • Zorg en Zekerheid (vanaf 2024)
 • Contactgegevens
  E-mail: caropsychiatrie@zorgmail.nl/caropsychiatrie@gmail.com (Let op: mails graag naar mijn persoonlijke mailadres en NIET naar de algemene info mail. Wij werken allen zelfstandig. Privacy gevoelige gegevens enkel via zorgmail.)
  Telefoonnummer: +31639537556
  Werkdagen: wo

  Informatie
  Praktijknaam: CaroPsychiatrie
  KVK-nummer: 90194780
  BIG-registratienummer psychiater: 69914698001
  Lidmaatschappen: NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)

  Documenten
  Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy (AVG) ingegaan. Dit privacystatement legt uit hoe mijn praktijk, genaamd CaroPsychiatrie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Daarnaast moet vanaf 1 januari 2017 elke Ggz-praktijk over een kwaliteitsstatuut beschikken, waarin o.a. de werkwijze beschreven staat en u na kunt gaan of de praktijk aan wettelijke eisen voldoet.