Logo
klachten

Hanneke Scheepers (Orthopedagoog generalist)

studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden, richting neuropedagogiek. Na voltooiing van haar studie volgde zij de postacademisch opleiding tot Orthopedagoog Generalist, gevolgd door een opleiding tot oplossingsgericht therapeut.

Hanneke heeft ervaring binnen de algemene gezondheidszorg (AGZ), de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zij verrichtte diagnostiek bij kinderen waarbij om uiteenlopende redenen de ontwikkeling stagneerde. Zij behandelde/begeleidde o.a. kinderen en jongeren die gediagnosticeerd werden met een stoornis binnen het autistische spectrum (ASS) of een aandachtstekort stoornis met en zonder hyperactiviteit. Daarnaast behandelde zij kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten, angst- en dwangklachten, kinderen met emotionele problematiek en kinderen met traumatische problematiek. Binnen de jeugdzorg werkte zij als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hier zag zij kinderen/jongeren en hun gezinnen, waarbij de kinderen veelal bedreigd werden in hun ontwikkeling en mogelijk traumatische ervaringen opdeden in een complexe opvoedsituatie.

Hanneke was tot 2018 gedurende twee jaar, naast haar praktische werkzaamheden, verbonden aan de Erasmusuniversiteit als wetenschappelijk docent klinische pedagogiek. Zij (mede) ontwikkelde de vakken diagnostiek en behandeling en gaf supervisie aan studenten die (post)academisch een diagnostiekaantekening wilden behalen.

"Als behandelaar vind ik het prettig om een goede band met het kind/ de jongere op te bouwen. Ieder kind en iedere jongere is weer anders en heeft het recht om serieus genomen te worden in de problemen die hij ondervindt, wanneer opgroeien iets minder vanzelfsprekend gaat. Als orthopedagoog vind ik het daarbij belangrijk om het systeem, veelal ouders, waarin het kind opgroeit te betrekken bij de behandeling. Zij kennen het kind immers het beste! Ik werk vanuit een oplossingsgerichte visie waarbij geldt: 'Behandeling zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk'. Vertrekkend vanuit deze visie gebruik ik o.a. (cognitief) gedragstherapeutische technieken waarvan bekend is dat zij in veel gevallen leiden tot gewenste resultaten".

De zorg van een Orthopedagoog Generalist wordt gefinancierd vanuit de gemeente waar het kind/ de jongere is ingeschreven. Voorwaarde hiervoor is dat u in het bezit bent van een verwijsbrief van huisarts of vanuit het Centrum Jeugd en Gezin.

Contactgegevens

Telefoonnummer: +316 12442346

Informatie

Hanneke Scheepers

KVK: 74818945

Registratienummer: 8849 Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO)

Lidmaatschappen: NVO en Vereniging 0 tot 23 ( kinderen en jeugd)